تور مسقط عمان (5 روزه)

اطلاعات تور

18.890.000 تومان

ویژه بهار

GHESHM AIR

4 شب و 5 روز

هوایی

GHESHM AIR

نام

درجه

خدمات

دو تخته (هرنفر)

تک تخته (هرنفر)

کودک با تخت

(6-12 سال)

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

CAESAR

★★★★★

BB

18.890.000 تومان

23.590.000 تومان

18.190.000 تومان

GARDEN

★★★★★

BB

18.890.000 تومان

23.590.000 تومان

NA

ROZANA

★★★★★

BB

19.190.000 تومان

24.990.000 تومان

18.890.000 تومان

IBIS

★★★★★

BB

19.890.000 تومان

24.290.000 تومان

NA

BEST WESTERN

★★

BB

19.990.000 تومان

25.090.000 تومان

19.390.000 تومان

GOLDEN TULIP

★★

BB

21.590.000 تومان

26.290.000 تومان

NA

SWISS BELINN

★★

BB

22.790.000 تومان

28.890.000 تومان

NA

MUSCAT HOLIDAY

★★

BB

22.890.000 تومان

28.390.000 تومان

22.290.000 تومان

ROYAL TULIP

★★

BB

23.090.000 تومان

30.890.000 تومان

22.790.000 تومان

HOLIDAY INN

★★

BB

23.790.000 تومان

33.990.000 تومان

23.090.000 تومان

GRAND MILLENNIUM

★★

BB

26.290.000 تومان

36.490.000 تومان

24.990.000 تومان

HILTON GARDEN INN

★★

BB

26.490.000 تومان

36.390.000 تومان

NA

RADISSON BLU

★★

BB

26.490.000 تومان

36.690.000 تومان

NA

SHERATON

★★

BB

28.390.000 تومان

39.290.000 تومان

NA

DOUBLE TREE BY HILTON

★★

BB

34.990.000 تومان

51.990.000 تومان

NA

CROWNE PLAZA

★★

BB

36.990.000 تومان

60.790.000 تومان

35.690.000 تومان

SHANGRI LA AL BANDAR

★★★

BB

42.490.000 تومان

70.390.000 تومان

NA

INTERCONTINENTAL

★★★

BB

44.490.000 تومان

71.690.000 تومان

38.390.000 تومان

KEMPINSKI

★★★

BB

52.690.000 تومان

89.390.000 تومان

NA

نام

CAESAR

درجه

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

18.890.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

23.590.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

18.190.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

نام

GARDEN

درجه

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

18.890.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

23.590.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

NA

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

نام

ROZANA

درجه

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

19.190.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

24.990.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

18.890.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

نام

IBIS

درجه

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

19.890.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

24.290.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

NA

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

نام

BEST WESTERN

درجه

★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

19.990.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

25.090.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

19.390.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

نام

GOLDEN TULIP

درجه

★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

21.590.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

26.290.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

NA

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

نام

SWISS BELINN

درجه

★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

22.790.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

28.890.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

NA

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

نام

MUSCAT HOLIDAY

درجه

★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

22.890.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

28.390.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

22.290.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

نام

ROYAL TULIP

درجه

★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

23.090.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

30.890.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

22.790.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

نام

HOLIDAY INN

درجه

★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

23.790.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

33.990.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

23.090.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

نام

GRAND MILLENNIUM

درجه

★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

26.290.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

36.490.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

24.990.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

نام

HILTON GARDEN INN

درجه

★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

26.490.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

36.390.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

NA

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

نام

RADISSON BLU

درجه

★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

26.490.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

36.690.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

NA

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

نام

SHERATON

درجه

★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

28.390.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

39.290.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

NA

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

نام

DOUBLE TREE BY HILTON

درجه

★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

34.990.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

51.990.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

NA

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

نام

CROWNE PLAZA

درجه

★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

36.990.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

60.790.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

35.690.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

نام

SHANGRI LA AL BANDAR

درجه

★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

42.490.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

70.390.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

NA

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

نام

INTERCONTINENTAL

درجه

★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

44.490.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

71.690.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

38.390.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

نام

KEMPINSKI

درجه

★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

52.690.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

89.390.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

NA

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

خدمات تور

  • پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی قشم ایر 
  • 4 شب و 5 روز اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت

توضیحات

  • نرخ کودک زیر 6 سال 13.090.000 تومان می باشد .
  • نرخ نوزاد 1.290.000 تومان می باشد.
  • پرداخت 50 %مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.
  • مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خرج از کشور به عهده مسافر می باشد .
  • اتباع ایرانی برای مدت 14 روز اقامت در عمان نیاز به ویزا ندارند.

     پکیج در تاریخ 27 فروردین شامل 1.000.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

     پکیج در تاریخ 3 اردیبهشت شامل 1.500.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

     پکیج در تاریخ 10 و 17 اردیبهشت طبق پکیج می باشد.

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار