تور ترکیبی تایلند (پوکت + پاتایا)

اطلاعات تور

45.210.000 تومان

ویژه پاییز

Mahan Air

7 شب و 8 روز ( 4 شب پوکت + 3 شب پاتایا )

هوایی

Mahan Air

نام

درجه

خدمات

دو تخته (هرنفر)

تک تخته (هرنفر)

کودک با تخت

(6-12 سال)

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

JIRAPORN HILL RESORT

THE GRAND DAY NIGHT

★★★★★

★★★★★

BB

45.210.000 تومان

53.060.000 تومان

46.560.000 تومان

43.750.000 تومان

 

THE ASHLEE PLAZA

TRAVELODGE PATTAYA

 

★★★★

★★★★★

BB

46.650.000 تومان

55.740.000 تومان

N/A

44.780.000 تومان

PATONG HERITAGE

MIKE BEACH

★★★★

★★★★★

BB

48.050.000 تومان

58.550.000 تومان

48.990.000 تومان

45.760.000 تومان

FISHERMEN HARBOUR

SUNBEAM

★★★★★

★★★★

BB

49.980.000 تومان

62.400.000 تومان

50.910.000 تومان

47.060.000 تومان

DEEVANA PATONG

WELCOME PLAZA

★★★★

★★★★★

BB

50.600.000 تومان

63.650.000 تومان

N/A

47.060.000

NIPA RESORT

SIGNATURE

★★★★

★★★★

BB

50.960.000 تومان

64.370.000 تومان

51.900.000 تومان

48.260.000

ROYAL PARADISE

VISTA PATTAYA

★★★★

★★★★

BB

52.780.000 تومان

68.010.000 تومان

53.720.000 تومان

48.830.000 تومان

DUANGJITT

LONG BEACH

★★★★

★★★★

BB

53.620.000 تومان

69.680.000 تومان

54.860.000 تومان

49.250.000 تومان

CREST RESORT

MERA MARE

★★★★★

★★★★★

BB

57.490.000 تومان

77.130.000 تومان

58.430.000 تومان

52.290.000 تومان

DIAMOND CLIFF

THE ZIGN TOWER

★★★★★

★★★★★

BB

59.990.000 تومان

82.120.000 تومان

60.920.000 تومان

53.540.000 تومان

KALIMA RESORT

PULLMAN PATTAYA

★★★★★

★★★★★

BB

62.020.000 تومان

86.180.000 تومان

62.950.000 تومان

55.780.000 تومان

IMPIANA PATONG

ROYAL CLIFF

★★★★★

★★★★★

BB

69.950.000 تومان

101.800.000 تومان

N/A

60.800.000 تومان

AMARI PHUKET

AMARI PATTAYA

★★★★

★★★★★

BB

70.080.000 تومان

102.300.000 تومان

71.010.000 تومان

60.920.000 تومان

CENTARA GRAND PHUKET

CENTARA GRAND MIRAGE

★★★★★

★★★★★

BB

71.880.000 تومان

105.650.000 تومان

72.810.000 تومان

61.680.000 تومان

نام

JIRAPORN HILL RESORT

THE GRAND DAY NIGHT

درجه

★★★★★

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

45.210.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

53.060.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

46.560.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

43.750.000 تومان

نام

 

THE ASHLEE PLAZA

TRAVELODGE PATTAYA

 

درجه

★★★★

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

46.650.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

55.740.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

N/A

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

44.780.000 تومان

نام

PATONG HERITAGE

MIKE BEACH

درجه

★★★★

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

48.050.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

58.550.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

48.990.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

45.760.000 تومان

نام

FISHERMEN HARBOUR

SUNBEAM

درجه

★★★★★

★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

49.980.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

62.400.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

50.910.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

47.060.000 تومان

نام

DEEVANA PATONG

WELCOME PLAZA

درجه

★★★★

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

50.600.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

63.650.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

N/A

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

47.060.000

نام

NIPA RESORT

SIGNATURE

درجه

★★★★

★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

50.960.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

64.370.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

51.900.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

48.260.000

نام

ROYAL PARADISE

VISTA PATTAYA

درجه

★★★★

★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

52.780.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

68.010.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

53.720.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

48.830.000 تومان

نام

DUANGJITT

LONG BEACH

درجه

★★★★

★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

53.620.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

69.680.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

54.860.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

49.250.000 تومان

نام

CREST RESORT

MERA MARE

درجه

★★★★★

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

57.490.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

77.130.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

58.430.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

52.290.000 تومان

نام

DIAMOND CLIFF

THE ZIGN TOWER

درجه

★★★★★

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

59.990.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

82.120.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

60.920.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

53.540.000 تومان

نام

KALIMA RESORT

PULLMAN PATTAYA

درجه

★★★★★

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

62.020.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

86.180.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

62.950.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

55.780.000 تومان

نام

IMPIANA PATONG

ROYAL CLIFF

درجه

★★★★★

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

69.950.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

101.800.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

N/A

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

60.800.000 تومان

نام

AMARI PHUKET

AMARI PATTAYA

درجه

★★★★

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

70.080.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

102.300.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

71.010.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

60.920.000 تومان

نام

CENTARA GRAND PHUKET

CENTARA GRAND MIRAGE

درجه

★★★★★

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

71.880.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

105.650.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

72.810.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

61.680.000 تومان

خدمات تور

پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان

7 شب و 8 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه

بیمه مسافرتی با پوشش کرونا تا سقف 1000 یورو زیر (60 سال)

ویزا توریستی

ترانسفر فرودگاهی

پرواز داخلی بین شهری

توضیحات

قابل توجه مسافرین محترم: هتلهای پکیج فوق در بازه زمانی 15 دسامبر تا 10 ژانویه شامل SURCHARGE و GALA DINNER میباشند.

مدارک لازم

اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار

کپی کارت ملی و شناسنامه تمام صفحات

عکس 4*6

تمکن مالی 6 ماهه با موجودی 50.000.000 تومان + مهر برجسته