تور بالی اندونزی

اطلاعات تور

69.100.00 تومان

ویژه بهار

EMIRATES

7 شب و 8 روز

هوایی

EMIRATES

نام

درجه

خدمات

دو تخته (هرنفر)

تک تخته (هرنفر)

کودک با تخت

(6-12 سال)

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

NEO JELANTIK

★★★

BB

69.100.00 تومان

88.900.000 تومان

NA

58.340.000 تومان

EDEN

★★★★

BB

80.260.000 تومان

98.280.000 تومان

NA

61.840.000 تومان

KUTA PARADISO

★★★★★

BB

90.390.000 تومان

111.670.000 تومان

73.190.000 تومان

61.970.000 تومان

BINTANG BALI

★★★★★

BB

92.390.000 تومان

113.460.000 تومان

72.000.000 تومان

60.450.000 تومان

MERUSAKA

★★★★★

BB

95.010.000 تومان

121.570.000 تومان

77.420.000 تومان

62.430.000 تومان

FOUR POINT SHERATON

★★★★★

BB

96.660.000 تومان

118.930.000 تومان

73.460.000 تومان

65.730.000 تومان

ANVAYA

★★★★★

BB

106.590.000 تومان

140.780.000 تومان

NA

66.660.000 تومان

SOFITEL

★★★★★

BB

119.130.000 تومان

148.700.000 تومان

73.650.000 تومان

61.770.000 تومان

RIMBA

★★★★★

BB

123.750.000 تومان

159.920.000 تومان

NA

61.770.000 تومان

DOUBLE SIX

★★★★★

BB

125.700.000 تومان

173.710.000 تومان

85.860.000 تومان

62.430.000 تومان

AYANA

★★★★★

BB

140.550.000 تومان

198.130.000 تومان

77.020.000 تومان

61.770.000 تومان

KEMPENSKI

★★★★★

BB

158.600.000 تومان

250.740.000 تومان

82.230.000 تومان

64.280.000 تومان

W HOTEL

★★★★★

BB

187.900.000 تومان

253.240.000 تومان

89.690.000 تومان

73.650.000 تومان

نام

NEO JELANTIK

درجه

★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

69.100.00 تومان

تک تخته (هرنفر)

88.900.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

NA

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

58.340.000 تومان

نام

EDEN

درجه

★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

80.260.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

98.280.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

NA

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

61.840.000 تومان

نام

KUTA PARADISO

درجه

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

90.390.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

111.670.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

73.190.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

61.970.000 تومان

نام

BINTANG BALI

درجه

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

92.390.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

113.460.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

72.000.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

60.450.000 تومان

نام

MERUSAKA

درجه

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

95.010.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

121.570.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

77.420.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

62.430.000 تومان

نام

FOUR POINT SHERATON

درجه

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

96.660.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

118.930.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

73.460.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

65.730.000 تومان

نام

ANVAYA

درجه

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

106.590.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

140.780.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

NA

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

66.660.000 تومان

نام

SOFITEL

درجه

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

119.130.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

148.700.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

73.650.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

61.770.000 تومان

نام

RIMBA

درجه

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

123.750.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

159.920.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

NA

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

61.770.000 تومان

نام

DOUBLE SIX

درجه

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

125.700.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

173.710.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

85.860.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

62.430.000 تومان

نام

AYANA

درجه

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

140.550.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

198.130.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

77.020.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

61.770.000 تومان

نام

KEMPENSKI

درجه

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

158.600.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

250.740.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

82.230.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

64.280.000 تومان

نام

W HOTEL

درجه

★★★★★

خدمات

BB

دو تخته (هرنفر)

187.900.000 تومان

تک تخته (هرنفر)

253.240.000 تومان

کودک با تخت

(6-12 سال)

89.690.000 تومان

کودک بدون تخت

(2-6 سال)

73.650.000 تومان

خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی امارات
 • پرواز داخلی رفت و برگشت جاکارتا به بالی و بالعکس
 • 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • ویزا توریستی
 • گشت شهری نیم روزی
 • لیدر فارسی زبان

توضیحات

 • پرداخت 50 %مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.
 • مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خرج از کشور به عهده مسافر می باشد .
 • هرگونه تغییرات در سیستم اخذ ویزا و غیره که از طرف دولت اندونزى باشد از زمان اقدام ویزا بر عهده خود مسافر می باشد .
 • مسافرین ورودی به جاکارتا حتما باید 2 دوز واکسن زده باشند .

مدارک لازم

 • اسکن پاسپورت ( با 7 ماه اعتبار ) با کیفیت بالا و حداقل 2 صفحه خالی
 • کپی رنگی از صفحه اول پاسپورت
 • پرواز رفت و برگست (توسط آژانس ملکه رویا پارس ارائه میگردد.)
 • واچر هتل (توسط آژانس ملکه رویا پارس ارائه میگردد.)
 • بیمه مسافرتی 60 روزه 10000 یورو با پوشش کرونا
 • 2 قطعه عکس رنگی با پس زمینه سفید (کمتر از 6 ماه)
 • گواهی اشتغال به کار ترجمه شده (انگلیسی)
 • گواهی واکسن بارکد دار معتبر برای 2 دوز کامل
 • تمکن مالی ترجمه شده با حداقل موجودی نفری 2000 $ آمریکا یا 100.000.000 تومان انگلیسی
 • دانلود اپلیکیشن SATU SEHAT بر روی موبایل یک روز قبل پرواز
 • پر کردن فرم STATEMENT LETTER
 • حداقل زمان لازم جهت اخذ ویزای توریستی 7 روز کاری می باشد .
 • برای دریافت ویزای تجاری دعوت نامه الزامی است .