TITLE

DESCRIPTION

پروژه تحقیقی کنسرسیوم پاکستان

3.7
(3)

بسمه تعالی

(پروژه تحقیقی کنسرسیوم پاکستان)

صنعت خدمات چگونه میتواند آینده گردشگری در ایران را تحت تاثیر قرار بدهد :

 :PANELLIST دستور کار و

*رهبران صنعت خدمات

*متخصصان برجسته گردشگری و مهمان نوازی و کارآفرینان پیشتاز

*سطح مدیریت خطوط هوایی محلی و بین المللی

*رهبری اتحادیه های اصلی گردشگری

*مدیریت سطوح مختلف هتل های برجسته بین المللی

*مدیریت کارشناسان برجسته بین المللی

*مدیریت رسانه های اجتماعی و بین المللی تاثیرگذار

*مدیریت روزنامه نگاران و پیشگامان ارشد

*مدیریت کارآفرینان پیشتاز گردشگری حرفه ای در خارج از کشور و جوامع مدنی و بخش های خصوصی

*مدیریت کارکنان و رهبران کسب و کار جهت سرمایه گذاری

مخاطبان :

*نمایندگان ارشد بخش های خصوصی

*نمایندگان ارشد سازمان رسانه ای محلی و بین المللی تاثیرگذار

*مقامات دولتی از بخش های گردشگری مربوط

*متصدیان سفر و آژانس های مسافرتی / متخصصان گردشگری اجتماعی محلی و بین المللی

*مجریان تور

*روزنامه نگاران و متخصصان رسانه

*هیات های بین المللی توریسم

*مدیریت بخش حقوقی

*آکادمی مدیریت مدارس

نتایج :

*برگزاری یک بحث جامع درباره پویایی صنعت گردشگری ایران برای آگاهی در مورد اینکه چگونه کیفیت و تنوع خدمات

میتواند به توسعه صنعت گردشگری در ایران کمک کند

*برای صحبت درباره بهترین تجارت جهانی در خدمات و اینکه چگونه ممکن است چشم انداز گردشگری در ایران را دگرگون کند

*برای برجسته کردن فرصت ها و شناسایی چالش های موجود در صنعت گردشگری و هوانوردی

*برای انجام یک برنامه سفر جالب زیارتی در دل یک سفر حج عمره که بزرگترین بخش بازار مسافرت خارج از کشور پاکستان است

وهمچنین ما میتوانیم از همسایگی پاکستان با شهر مقدس استفاده بهینه نمائیم

*برای تاکید بر نقش رسانه ها در راستای طرح فرهنگ ، میراث و پتانسیل گردشگری در ایران در ایجاد قدرت نرم و پرداختن

به تصویر کلیشه ای در سطح جهان

*برای انجام یک مقوله که چطور ایرانی های خارج از کشور میتوانند به طور مؤثر به رشد ایران کمک کنند.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.